Kullanım Sözleşmesi

Bu metin, WWW.KUMASCI.COM sitesinin kullanım şartlarını içerir. Lütfen dikkatli okuyunuz.

1 - İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), KUMASCI.COM İNTERNET PORTALI (bundan böyle KUMASCI.COM olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.kumasci.com internet adresinde yayınlanan veya yayınlanacak olan ürün yayınlamaya,forum konularına katılan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle ÜYE veya ÜYELER olarak anılacaktır) ile KUMASCI.COM arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2 - KUMASCI.COM'a üye olabilmek için üyelik formunun ve profil sayfalarının eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3 - ÜYELER, KUMASCI.COM'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4 - Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, ÜYENİN üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, KUMASCI.COM tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5 - KUMASCI.COM, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir, ancak bu hakkını kullanmak istediğinde ÜYELER ile karşılıklı bilgilendirme ve mutabakat süreci izlenecektir. KUMASCI.COM'un daha sonra SÖZLEŞMEYİ değiştirmek veya tadil etmek isteyeceği herhangi bir madde ve/veya maddeler ÜYE tarafından kabul edilmezse, üyeliğin devam edip etmeyeceğine ve sözleşmenin feshine karar yetkisi KUMASCI.COM’a aittir. Eğer KUMASCI.COM’in sözleşmede yapacağı değişiklik veya ekleyeceği yeni maddelere ÜYE tarafından 15 (onbeş) gün içinde itiraz edilmezse sözleşme, KUMASCI.COM tarafından yapılan değişiklik ve eklemelerle taraflar arasında devam edecektir.

6 - ÜYELER,KUMASCI.COM içinde forumlara, anketlere,ürünlerini yayınlamaya katılabilirler. Her ÜYE, KUMASCI.COM izin verdiği bölümlere katılabilir.KUMASCI.COM yayınlayacağı her foruma, taleplere, ankete katılma hakkına sahip değildir. Sitede yayınlanacak forumlara katılacak ÜYELERİN yazdıkları taleplere, konulara ve yazılan konu ve taleplere cevap verip vermemesi tamamiyle ÜYE nin kendi insiyatifine kalmıştır.Foruma yazdıkları konulardan gelecek cevap yazan üyelerin güvenilirliği tamamiyle kendilerine aittir.Doğacak zarar, dolandırılma, gibi durumlardan KUMASCI.COM'un hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

7 - Aksi belirtilmediği taktirde, KUMASCI.COM'da yayınlanan ürünlere ve forumlara cevap yada ürün bilgi talebinde bulunabilirler.

8 - KUMASCI.COM, başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz..

9 - Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde profil bilgileri verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KUMASCI.COM girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu ÜYE veya ÜYELER hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10 - KUMASCI.COM tüm ÜYELERİN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, Sponsor Firma dışında hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11 - KUMASCI.COM hiçbir sebep beyan etmeden istediği ÜYELERİN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

12 - KUMASCI.COM' un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen ÜYELERİN üyelik bilgileri KUMASCI.COM tarafından saklanacaktır.

13 - KUMASCI.COM Üyelik sözleşme maddeleri gereğince üyelikleri iptal edilen ÜYELER dışında, üyeliklerini iptal eden ÜYELER, KUMASCI.COM' a ÜYE destek formu doldurarak başvurmak suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

14 - KUMASCI.COM , veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

15 - KUMASCI.COM'un amacı, sitede yayınlanacak Sponsor Firma,Üyelerin, Kurum ve Kuruluşların ürünlerine, ÜYELERİN, yayınladıkları forum konuları doğrultusunda katılabileceği, bunun sonucunda foruma katılan ÜYELERİN müşteri kazanabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin verilişi ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden KUMASCI.COM 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. ÜYELER ile KUMASCI.COM arasındaki hiçbir işlemde, KUMASCI.COM 'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, KUMASCI.COM hukuki sorumluluk taşımaz.

16 - İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

17 - Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu ÜYELERE aittir. Bu sebeple KUMASCI.COM ' e rücu kesinlikle mümkün değildir.

18 - Sponsor Firmaların ve Üyelerin isteyen Kurum veya Kuruluşların KUMASCI.COM üzerinden gerçekleştirecekleri ürün yayınlama forum 'da konu açma işlemlerine katılan ÜYELERE daha sonra yönelme ve bağlantı kurma hakkı bulunmaktadır. Bu Firmaların yada Kuruluşların ÜYELERE yönelmeleri sonucunda oluşabilecek rahatsızlık ve sıkıntılardan dolayı KUMASCI.COM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. ÜYELER sözleşmeyi onaylayarak Sponsor Firma, Kurum ve Kuruluşların ürün taleplerini tamamlandıktan sonra kendilerine yönelerek bağlantı kurmalarını ve KUMASCI.COM ’un bundan dolayı yukarıda belirtildiği gibi sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

19 - KUMASCI.COM , www.kumasci.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir işlem gerçekleştiren ÜYELERİN tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkını haizdir.

20 - KUMASCI.COM 'un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (Turk Telekom'dan kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, KUMASCI.COM hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

21 - KUMASCI.COM ve ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

22 - KUMASCI.COM ,işleyişi itibariyle hiç kimseye temel yada alternatif bir iş veya para kazanma imkanı sunmaz, bu şekilde taahhütlerde bulunmaz. ÜYELER, sadece yayınladıkları ürünler ve foruma açtıkları konular karşılığı gelen taleplerden yola çıkarak müşteri edinebilirler.Müşteri edinemez iseler bundan KUMASCI.COM sorumlu tutulamaz.

23 - KUMASCI.COM bünyesinde barındırdığı üyeleri ile ziyaretçiler arasında bir arası görevi üstlenmektedir.Üyeler ile ziyaretçiler arasında yapılan TİCARİ ilişkilerden hiç bir şekilde sorumlu değildir.

24 - ÜYELER ve site işletmecisi (KUMASCI.COM ) arasında herhangi bir ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.